• Informacija apie studijas +370 700 77770
 • Tel. +370 5 212 95 90
 • Svetainės struktūra
 • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Neformalaus mokymosi pripažinimas

Registruotis

Turite žinių ir patirties konkrečioje srityje, bet neturite šios srities aukštojo mokslo diplomo?

Jūsų savarankiškai įgytos žinios ir darbo patirtis gali būti užskaityti kaip studijų dalykai aukštojoje mokykloje! TTVAM šiuo metu kuria neformalaus mokymosi pripažinimo studijų sistemą.

Sistema kuriama dalyvaujant projekte „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004). Šiuo metu, nuo 2013 m. vasario mėn., vykdoma išankstinė kandidatų registracija pripažinimo procedūrai. Neformalaus mokymosi studijų rezultatų vertinimas ir pripažinimas bus pradėtas vykdyti pagal projektą „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004) įdiegus neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais procedūrą.

Kas gali kreiptis?

Kažkada nebaigėte aukštojo mokslo studijų?

Turite aukštojo mokslo diplomą, bet dirbate kitoje srityje?

Norėtumėt diplomo, bet nenorite studijuoti to, ką jau žinote?

Jau yra galimybė užskaityti net iki 75 procentų jūsų žinių ir patirties konkrečioje srityje – tiek sutrumpės Jūsų kelias iki diplomo.

Kreiptis pakanka šių sąlygų:

 • Vidurinis išsilavinimas
 • 3 metų darbo patirtis konkrečioje srityje
Kas pripažįstama studijų rezultatais?

Studijų rezultatais pripažįstami neformalaus ir savaiminio mokymosi pasiekimai , įgyti:

 • tiesioginiame darbe,
 • savanoriškoje veikloje,
 • mokantis savarankiškai (knygos, straipsniai, internetas)
 • kursuose, mokymuose
 • stažuotėse ir pan.

Šiuos savo mokymosi pasiekimus ir įgytas kompetencijas, patirtį ir žinias aprašykite savo kompetencijų aplanke. Taip pat pridėkite visus savo formalaus ir neformalaus mokymosi pažymėjimus, sertifikatus, baigtų ir nebaigtų studijų įvertinimus, rekomendacijas – tai svarbi kompetencijų aplanko dalis.

Jei pritrūkote dokumentinių ir rašytinių įrodymų – galėsite pagrįsti savo žinias ir patirtį egzamino būdu.

Kuriose veiklos srityse?

Galime pripažinti Jūsų savarankiškai įgytas kompetencijas kaip atitinkančias akademinius studijų dalykus šiose srityse:

 • studijų finansinės ir buhalterinės apskaitos,
 • transporto logistikos ir ekspedijavimo,
 •  verslo ir reklamos vadybos,
 •  rinkodaros,
 • turizmo ir viešbučių vadybos,
 • komunikacijos,
 • teisės,
 • tarptautinės verslo teisės.
Kaip tai vyksta?
 • Užsiregistruokite internetu.
 • Su jumis susisieks konsultantas, kuris patars kaip pasirengti kompetencijų aplanką vertinimui ir konsultuos viso proceso metu.
 • Parengsite kompetencijų aplanką, kuriame aprašysite savo įgytas kompetencijas, žinias, įgūdžius ir pridėsite įvairius turimus įrodymus (pažymėjimai, baigtos/nebaigtos studijos, sertifikatai, rekomendacijos, autorinės sutartys ir pan.dokumentai).
 • Ekspertų komisija atliks Jūsų kompetencijų aplanko analizę ir pateiks vertinimą.

Po sėkmingo vertinimo kandidatams išduodamos akademinės pažymos, liudijančios mokymosi patirties pripažinimą studijų rezultatais. Jei kandidatui trūksta tam tikrų studijų dalykų iki diplomo – jam individualiai parengiamas trūkstamųstudijų planaskurį sėkmingai užbaigus – išduodamas aukštojo mokslo diplomas.

Kiek užtrunka ir kainuoja?

TTVAM dalyvauja Europos socialinio fondo finansuojamame projekte „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004). Projekto vykdymo metu bus galimybė nemokamai įsivertinti savo turimas šių studijų dalykų kompetencijas:

 • Specialybės užsienio kalba (Verslo studijų krypties)
 • Finansai rinkodaroje (Rinkodaros studijų krypties)
 • Vaidyba (Komunikacijos studijų krypties)

Vertinimo procedūra gali trukti nuo 1 mėnesio iki 0,5 metų. Tai priklauso nuo kandidato vertinamų kompetencijų apimčių ir kompetencijų aplanko parengimo trukmės.

TTVAM dalyvauja Europos socialinio fondo finansuojamame projekte „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004) ir diegia neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais procedūrą, todėl procedūra gali būti iš dalies nemokama.

 • Projekto vykdymo metu bus galimybė nemokamai įsivertinti tokių studijų dalykų mokymosi pasiekimus: Specialybės užsienio kalba (Verslo studijų krypties), Finansai rinkodaroje (Rinkodaros studijų krypties), Vaidyba (Komunikacijos studijų krypties).
 • Kitų studijų dalykų pasiekimų vertinimas ir pripažinimas bus mokamas pagal TTVAM patvirtintą tvarką.

Susisiekite su neformalaus ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo konsultantais el. paštu pripazinimas@ttvam.lt