• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Paramos inovatyvioms mažoms ir vidutinėms įmonėms internacionalizavimo programa

Programa/vykdantitarptautinėasociacija Leonardo da Vinci programa
Projektopavadinimas Paramos inovatyvioms mažoms ir vidutinėms įmonėms internacionalizavimo programa (angl. Internationalisation Assistance Programme for Innovative SMEs „INCONEXT)
Projekto Nr. Nr. LLP-LdV-TOI-2010-LT-0074
Projekto trukmė 2010.10.01-2012.09.30 (2 metai)
Projektoadministratoriai Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacija, Lietuva
Projekto partneriai KTU regioninis mokslo parkas (Lietuva), Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (Lietuva), FH Joanneum universitetas (Austrija), DIDA Network SRL (Italija).
Trumpas aprašymas Pagrindinis INCONEXT projekto tikslas yra pritaikyti elektroninio mokymosi paketą, siekiant vystyti asmeninius ir organizacijos gebėjimus, kelti pažangių ir į technologijas orientuotų MVĮ strateginio verslo valdymo kvalifikaciją internacionalizacijos kontekste ir išbandyti bei platinti paketą Lietuvoje. Projekto uždaviniai yra orientuoti į esamos elektroninio mokymosi medžiagos analizę, medžiagos pritaikymą tikslinės grupės poreikiams ir perdavimą kuriant naujus modulius bei sudarant sąlygas naudoti pritaikytą medžiagą taikant naujovišką elektroninio mokymosi platformą.Platesnis projekto aprašymas pateiktas www.inconext.eu
Asmuo, atsakingasuž projektą TTVAM Projekto administratoriusIzolda JokšienėDirektoriaus pavaduotoja akademinei veiklai

Tel (8 5) 240 1050

El. paštas: Izolda.joksiene@ttvam.lt