• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Tarptautiniai projektai

 

 

NUO 2009 METŲ ĮGYVENDINAMI TARPTAUTINIAI PROJEKTAI PARTNERIO TEISĖMIS

NR.

PROJEKTO NUMERIS

PROJEKTO PAVADINIMAS

1. 2009-1-FI1-ERA10-01886 Kaimo turizmas – inovatyvūs produktai ir rinkodara (angl. Rural Tourism – Innovative Products and Marketing)
2. HE-2010_1a-22486 Darnaus turizmo valdymas ir vystymas (angl. Nordic Tourismeducation Network Sustainable Tourism)
3. 2009-1-FI1-ERA10-01871 Tarpkultūrinės vadybos kompetencijų populiarinimas Baltijos jūros regione (angl. Promoting Intercultural Management for Working Life in the Baltic Sea Region)
4. 18468 Darnus viešojo maitinimo valdymas ir vystymas (angl.Sustainable development of food services, catering and facility management)

NUO 2010 METŲ ĮGYVENDINAMI TARPTAUTINIAI PROJEKTAI PARTNERIO TEISĖMIS

NR.

PROJEKTO NUMERIS

PROJEKTO PAVADINIMAS

5. 2010-1-GB-2-LEO05-03636 Pradedančiųjų verslininkų profesinis mokymas (angl. Vocational Education to Business Start Up)
6. DE/10/LLP-LdV/TOI/147336/2010-1-DE2-LEO05-05390 Verslumo įgūdžių ugdymas profesiniame mokyme (angl. Development of entrepreneurial competencies in the field of professional education)
7. ERA/P/10/11 NL BREDA1 Būsimų profesionalų, dirbančių su Vidurio ir Rytų Europos migrantais, naujų kompetencijų ugdymas (angl. Developing Novel Competences in Future Professionals Working with Central and Eastern European Migrants
8. Nr. LLP-LdV-TOI-2010-LT-0074 Paramos inovatyvioms mažoms ir vidutinėms įmonėms internacionalizavimo programa (angl. Internationalisation Assistance Programme for Innovative SMEs „INCONEXT”)

NUO 2011 METŲ VYKDOMI TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

NR.

PROJEKTO NUMERIS

PROJEKTO PAVADINIMAS

9. LLP-ERA-IP-2011-LT-0572 Konferencinis turizmas kaip sezoniškumo mažinimo priemonė (anlg. Conference Tourism as a remedy for a low-season tourism market)
10. LLP-ERA-IP-2011-LT-0571 Saugumas, žmogaus teisės ir demokratizacija/globalizacija: nauji iššūkiai Europos Sąjungai (angl. Security, Human Rights and Democratization/Globalization: New Challenges for European Union)
11. LLP-ERA-EILC-2011-LT-0564 Erasmus intensyvūs kalbų kursai (ang. Erasmus intensive language course)
12. LLP-ERA-MOK-2011-LT-0689 Erasmus Lietuvos mokykloms (angl. Erasmus for Lithuanian Schools)

NUO 2011 METŲ ĮGYVENDINAMI TARPTAUTINIAI PROJEKTAI PARTNERIO TEISĖMIS

NR.

PROJEKTO NUMERIS

PROJEKTO PAVADINIMAS

13. Tarptautiniai verslumo skatinimo būdai (angl.International Approaches to Entrepreneurship (INTERATE))
14. 204513-EM-1-204-1-DE-ERA MUNDUS-EMA21 MARCO XXI

NUO 2012 METŲ ĮGYVENDINAMI TARPTAUTINIAI PROJEKTAI PARTNERIO TEISĖMIS

NR.

PROJEKTO NUMERIS

PROJEKTO PAVADINIMAS

15.

Kulinarinio paveldo turizmas – verslumas ir inovatyvi rinkodara (angl. Gastronomic Heritage Tourism – Entrepreunership and Innovative Marketing)

NUO 2012 METŲ VYKDOMI TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

NR.

PROJEKTO NUMERIS PROJEKTO PAVADINIMAS

 16.

 LLP-ERA-IP-2012-LT-0774  Konferencinis turizmas kaip sezoniškumo mažinimo priemonė (angl. Conference Tourism as a Remedy for a Low-season Tourism Market)
17.  LLP-ERA-IP-2012-LT-0773  Saugumas, žmogaus teisės ir demokratizacija/globalizacija: nauji iššūkiai Europos Sąjungai (angl. Security, Human Rights and Democratization / Globalization: New Challenges for European Union
   NUO 2013 METŲ VYKDOMI TARPTAUTINIAI PROJEKTAI
NR. PROJEKTO NUMERIS PROJEKTO PAVADINIMAS
18. LLP-ERA-IP-2013-LT-0916 Konferencinis turizmas kaip sezoniškumo mažinimo priemonė (angl. Conference Tourism as a Remedy for a Low-season Tourism Market)
19. LLP-ERA-IP-2013-LT-0915 Saugumas, žmogaus teisės ir demokratizacija/globalizacija: nauji iššūkiai Europos Sąjungai (angl. Security, Human Rights and Democratization/Globalization: New Challenges for European Union)
20. LLP-ERA-IP-2013-LT-0917 Meninis kūrybiškumas verslo inovacijose (angl. Business Innovation through Art Creation)
NUO 2014 METŲ ĮGYVENDINAMI TARPTAUTINIAI PROJEKTAI PARTNERIO TEISĖMIS
NR. PROJEKTO NUMERIS PROJEKTO PAVADINIMAS
 21.  –  Erasmus jauniesiems verslininkams (angl. Erasmus for Young Enterpreneurs)
22. Verslo švietimas tvarumui: įmonių socialinės atsakomybės ir socialinio verslumo mokymas tvariai vietinei ir regioninei plėtrai (angl. Business Education for Sustainability: Teaching Corporate Social Responsibility and Social Entrepreneurship for Sustainable Local and Regional Development)