• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

ABC – Accelerating Bussiness Creation

Programa Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visa gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-V-03-K priemonė „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“
ProjektoPavadinimas ABC – Accelerating Bussiness Creation
Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-009
Projekto trukmė 2011-11-09   2013-11-09 (2 metai)
Projektovykdytojas VšĮ „Irrationalism“
Projekto partneriai „Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla“, UAB„ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“, UABKauno technologijos universitetasVytauto Didžiojo universitetasVšĮ „Open Coffee Club Vilnius“

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla

Vilniaus dailės akademija

Trumpas aprašymas Lietuvoje verslumo lygis yra ganėtinai žemas, palyginus su kitomis Europos Sąjungos (ES) šalimis: verslumą atspindintis verslo savininkų skaičius 1000 gyventojui Lietuvoje tesudaro 1,2%, kai ES vidurkis yra daugiau nei 7% (2007 m. duomenimis). Tuo tarpu pagal nedarbo lygį Lietuva išlieka trečia ES šalimi (2011 m. EUROSTAT duomenimis), o jaunimo nedarbo lygis yra didžiausias visoje ES – 34,4% (2010 m. ketvirto ketvirčio duomenimis). Jaunimo verslumo ugdymas tokios situacijos priešakyje yra viena efektyviausių galimybių jaunimo nedarbui mažinti, t.y. jauniems žmonėms steigiant savo verslus ir taip susikuriant sau darbo vietas. Šiuo projektu siekiama ugdyti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų verslumo gebėjimus bei formuoti jų požiūrį į verslo steigimą ir plėtrą. Ugdant motyvaciją, užsiimti verslu,padidės jaunų verslų skaičius Lietuvoje, o praktinių verslumo įgūdžių suteikimas sudarys prielaidas naujiems verslams sėkmingai plėstis, taip skatinant jaunimo užimtumą bei mažinant nedarbo lygį. Ši programa remiasi ES šalyse ir JAV taikytomis verslumo ugdymo iniciatyvomis (pvz., „Y Combinator“, „Seedcamp“, „Techstars“, kt.), aprobuojant gerąsias jų praktikas Lietuvos realijoms ir poreikiams. Pirminė tikslinė grupė yra aukštųjų mokyklų, skirtingų studijų pakraipų (tiksliųjų ir technologinių, humanitarinių, socialinių mokslų, menų) studentai, tačiau siekiant tęstinumo verslumo ugdymo srityje Lietuvoje, programa taip pat įtrauks verslo studijų dėstytojus bei verslo srityje Lietuvoje dirbančius mentorius. Ši programa remiasi formalaus ir neformalaus ugdymo sąveika ir visumos principu (kai mokymasis yra nukreiptas tiek į žinių ir praktinių įgūdžių suteikimą, tiek į požiūrio formavimą) – tai nulemia programos efektyvumą ir įvertinamą jos naudą.
Asmuo, atsakingasuž projektą TTVAM TTVAM Projekto vadovė

Daiva Daugvilienė

Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos direktorė

Tel: +370 52 401 358

el.paštas: daiva.daugviliene@ttvam.lt

 

 

TTVAM Projekto administratorė

Vaiva Metrikienė

Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo centro vadovės pavaduotoja

Kab.: 506
Mob.: +370 601 05115
El. p.: vaiva.metrikiene@ttvam.lt

kuriamelietuvosateiti