• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Nacionaliniai projektai

TTVAM VYKDOMI PROJEKTAI

Nr.

Projekto Nr.

Projekto pavadinimas

nuo 2010 metų

1.

VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-003

Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos valdymo tobulinimas

2.

VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-025

Sisteminis kolegijų dėstytojų kompetencijų ugdymas taikant inovatyvius mokymo(si) būdus ir priemones

nuo 2011 metų

3.

VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-008

Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos vidinės kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas

4.

VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-040

TTVAM verslo ir rinkodaros studijų krypčių studijų programų atnaujinimas

5.

VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-044

TTVAM verslo ir turizmo poilsio studijų krypčių studijų programų atnaujinimas

nuo 2012 metų

6.

VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-063

Jungtinės kosmetologijos studijų programos rengimas ir įgyvendinimas

7.

Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-090

Jungtinės menų, medijų ir marketingo studijų programos rengimas ir įgyvendinimas

TTVAM ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

PARTNERIO STATUSU

Nr.

Projekto Nr.

Projekto pavadinimas

nuo 2010 metų

1.

VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-097

Spaudos ir leidybos studentų praktikos gerinimas

2.

VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-017

Studentų praktikos finansų ir draudimo sektoriuje sistemos sukūrimas

nuo 2011 metų

3.

VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-021

Verslumo ugdymo modelio „JUNIOR ENTERPRISE“ įgyvendinimas Lietuvoje

4.

VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-009

ABC – Accelerating Bussiness Creation

nuo 2012 metų

5.

VP1-2.3-ŠMM-07-V-01-001 Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams

6.

VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004 Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose