• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Projektai

Renkamės ir vykdome tokius projektus, kurie padeda mums pasiekti aukštosios mokyklos strateginius tikslus, susijusius su mokymųsi ir mokymosi kokybe, lyderyste, tarptautiškumo didinimu bei verslumo ir partnerysčių stiprinimu.

Projektai leidžia labai kryptingai ir tikslingai nukreipti veiklas, išteklius ir pastangas į tas sritis, kurios atneša daugiausia pridėtinės vertės TTVAM bendruomenei – studentams, dėstytojams, administracijai.

Pastaraisiais metais vykdytų projektų dėka ištobulinome vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą, pagal geriausius tarptautinius akademinius standartus atnaujinome ir sutarptautinome studijų programas, sudarėme puikias galimybes dėstytojams ir administraciniam personalui kelti kvalifikaciją, dalyvauti stažuotėse ir semtis gerosios patirties užsienyje.

Ypač džiaugiamės tarptautiniais projektais, kuriuose dalyvauja studentai. Įgyvendiname daugelį intensyvių programų su užsienio aukštosiomis mokyklomis. Jų dėka studentai turi galimybę vykdyti bendras užduotis ir komunikuoti su studentais įvairiose šalyse, plėsti savo akademinę patirtį. Šie projektai ypač vertingi dėl to, kad padeda ugdyti mūsų aukštosios mokyklos pasirinktas absolvento ypatybes: globalią pasaulėžiūrą, verslumą, asmeninį efektyvumą ir tobulėjimą.