• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Mokomieji leidiniai

2012 m.

logist_uzdav_zodynas

Logistikos uždavinių rinkinys

Ieva Meidutė, Kristina Ledauskaitė, Rolandas Vitkūnas

Logistikos svarba bet kokioje veikloje yra neginčijama. Tinkamai naudojamos logistikos žinios teikia visokeriopą naudą: renkantis tinkamą personalą, produktus, jų kokybę, nustatant terminus veiksmams atlikti ir kt. Tinkami spendimai leidžia įmonėms sumažinti išlaidas, didinti veiklos efektyvumą ir pelną.

Logistikos, logistikos vadybos vadovėliuose pateikiama teorija išdėstyta aiškiai ir suprantamai, tačiau kartais aukštųjų mokyklų studentams ar jau dirbantiems praktikams kyla daug klausimų dėl žinių taikymo konkrečiu atveju. Šio vadovėlio paskirtis ir yra trumpai priminti atskiras logistikos teorijos dalis ir aprašyti, kaip jas galima pritaikyti praktikoje.

Ši mokomoji knyga skirta verslo ir logistikos srities specialistams, aukštųjų mokyklų studentams.

 

pardavimu_abc

Pardavimo ABC

Augustinas Januškevičius

Praktinis gidas Pardavimo ABC skirtas tiems, kurie aiškiai suvokia, jog norint, kad verslas plėtotųsi sėkmingai, reikia gebėti parduoti tai, kas turima, ir priverčia tokį savo mąstymą kristalizuotis.

Pardavimo ABC parašytas remiantis sukaupta asmenine pardavimo patirtimi, išnagrinėta užsienio autorių literatūra pardavimo klausimais, su Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos studentais atlikta pardavimo atvejų analize ir įžvalga. Šis praktinis gidas ragina pažvelgti į pardavimo veiklą kliento akimis, atrasti savo pardavimo stilių, suvokti nūdienos reikalavimus ir įžvelgti savo veiksmų ir rezultatų priežasties bei pasekmės santykį.

 

inermod_transp_term_zodynas

Intermodalinio transporto terminų žodynas

Gražvydas Jakubauskas, Ramūnas Rimkus

Šis žinynas, sudarytas remiantis pateikiamais tarptautinių transporto organizacijų terminijos žinynais ir oficialių dokumentų apibrėžimais, skirtas aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų transporto specialybių studentams. Teorijoje ir praktikoje sunku suderinti vienodus terminus, ypač taip dinamiškai kintančioje transporto ir logistikos veikloje. Be to, šiuo žinynu siekiama papildyti lietuvių kalbos terminiją intermodalinio transporto ir logistikos srityje.

 

2010 m.

jukneliene_virselis_www

Pardavimų organizavimas viešbučių versle

Rūta Juknelienė

Leidinyje glaustai pristatoma viešbučių rinkodara bei paetapiui supažindinama su pardavimo padalinio apgyvendinimo paslaugų įmonėse kasdienybe. Mokoma pagrindinių paslaugos pardavimo principų pasitelkiant praktinius pavyzdžius bei užduotis, aprašomi pagrindiniai psichologiniai mechanizmai, vykstantys sandorio sudarymo metu. Specifiniai šio verslo terminai pateikti ir anglų kalba siekiant kelti potencialių pardavėjų kvalifikaciją.

Leidinys skirtas aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentams, studijuojantiems turizmo vadybą ir administravimą, apgyvendinimo paslaugų įmonių vadybininkams bei kitiems specialistams ir visiems, besidomintiems  teoriniais bei praktiniais apgyvendinimo paslaugų įmonių pardavimų organizavimo klausimais.

 

apskaita_vadybininkui

Apskaita vadybininkui

Valdas Kazlauskas, Liucija Liubickienė

Ši mokomoji knyga skirta aukštųjų mokyklų studentams, kurie eina verslo pažinimo keliu, gilina vadybininko žinių bagažą, suvokia studijuojamų dalykų reikšmę ir įtaką savo ateičiai, karjerai ir siekiamam tikslui.

Apskaita – tai mokslas, padedantis vystyti verslą, nuoseklų darbų organizavimą, planavimą, vadybos kokybę, bei įgyvendinantis kontrolės funkciją.

Mokomojoje knygoje trumpai ir glaustai išdėstoma apskaitos esmė ir jai keliami reikalavimai, pagrindiniai apskaitos principai. Nuosekliai pateikiamos pagrindinės sąvokos, reikalingos vadybininkui verslo aplinkoje. Išaiškinamos finansinių ataskaitų vedimo taisyklės ir sistemos, pasitelkiant skaitytojo gyvenimišką patirtį ir begalinį norą tobulėti.

 

v_ivankovas_virselis_www

Metodiniai nurodymai pratyboms, studijuojant kompiuterines bilietų rezervavimo sistemas

Vladas Ivankovas

Leidinio metodiniuose nurodymuose aprašomos kompiuterinės rezervavimo sistemos AMADEUS komandos suskirstytos į grupes, pateikiami komandų aprašymai, komandų veikimo sistemoje pavyzdžiai, pateikti darbo komentarai. Komandos nagrinėjamos pagal loginę seką – nuo paprastesnių kodavimo, informacinių komandų palaipsniui pereinant prie sudėtingesnių uždavinių – skrydžių tvarkaraščių paieškos, klientų rezervavimo įvedimo ir užbaigiant pilnu aviabilietų  rezervavimu, nurodant konkrečias datas bei kainas.

Leidinys skirtas Turizmo vadybos ir administravimo studentams, studijuojantiems Tarptautinėje teisės ir verslo mokykloje bei kitose aukštosiose mokyklose, kuriose yra įdiegta kompiuterinė rezervavimo sistema AMADEUS.

 

voisnis_atmintine_www

Trumpa viešbučio standartų atmintinė

Jadvyga Voišnis

Leidinyje pateikiamos elementarios tvarkos, švaros, malonaus aptarnavimo ir saugumo taisyklės, kurių turi laikytis visi viešbučių darbuotojai.

Leidinys skirtas viešbučių darbuotojams ir aukštųjų mokyklų studentams.

 

voisnis_fidelio

The Guidelines to Micros Fidelio Hotel Management System

Jadvyga Voišnis

Leidinyje pateikiami metodiniai nurodymai dirbantiems su viešbučių valdymo programa FIDELIO.

 

2009 m.

baudziam_procesas

Baudžiamasis procesas: ikiteisminio tyrimo stadijos praktikumas

Gediminas Bučiūnas, Ryšardas Burda

Baudžiamojo proceso teisė yra dinamiškas tampriai su praktika susietas mokslas. Neatsitiktinai vienas jo pagrindinių šaltinių yra ikiteisminio tyrimo ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimo praktika.

Baudžiamojo proceso kodeksą sudaro virš 400 straipsnių ir didelė jų dalis yra skirta ikiteisminio tyrimo stadijos procesiniams veiksmams. Šio mokomojo leidinio autoriai turėdami nemažą ikiteisminio tyrimo atlikimo praktiką atrinko keletą ikiteisminio tyrimo procesinių veiksmų, kurie jų manymu dažniausiai atliekami ir kuriuose teisėsaugos institucijų pareigūnai dažniausiai susiduria su tam tikromis problemomis. Autoriai nesiekia užkrauti studentui pareigūno naštą bei suprasdami, kad praktinių įgūdžių kompleksą jie galės suformuoti atlikdami praktines užduotis studijuodami kitus baudžiamojo ciklo dalykus, atrinko aštuonis procesinius veiksmus.

Ši mokymo priemonė skirta teisės specializacijos baudžiamojo proceso teisės dalyką studijuojantiems dieninių, vakarinių ir neakivaizdinių studijų studentam.

 

2008 m.

kurs_darbu_metod_nurd__1

Kursinių darbų metodiniai nurodymai

Ieva Meidutė, Virgilija Zinkevičiūtė

Mokomoji knyga skirta Vilniaus teisės ir verslo kolegijos Verslo vadybos, Reklamos vadybos, Trasnporto vadybos, Turizmo ir viešbučių administravimo, Finansų bei Teisės studentų kursinių darbų rengimui.

 

2007 m.

sand_logistika

Sandėliavimo logistika. I dalis.

Ieva Meidutė, Aidas Vasilis Vasiliauskas

Ši knyga skirta logistikos, tiekimo grandinės vadybininkams, logistikos konsultantams bei aukštųjų mokyklų studentams.

 

sandeliavimo_logistika

Sandėliavimo logistika. II dalis.

Ieva Meidutė, Aidas Vasilis Vasiliauskas

Ši knyga skirta logistikos, tiekimo grandinės vadybininkams, logistikos konsultantams bei aukštųjų mokyklų studentams.

 

2006 m.

 psichol_tau

Psichologija: pažink save

Aurelija Rudaitienė

Šioje knygoje aptariamos pagrindinės bendrosios, asmenybės, socialinės psichologijos temos: pristatomi psichologijos mokslo savitumai, tyrimo metodai, biologiniai psichikos mechanizmai; analizuojami pažinimo procesai, asmenybę aiškinančios teorijos, bendravimo aspektai ir konfliktų priežastys bei sprendimo būdai. Pateikiamos žinių patikrinimo užduotys ir psichologiniai testai, skirti savęs pažinimui.

 

spec_kalba

Specialybės kalba socialinių mokslų studentams

Aušra Žemienė, Vida Navickienė

Šio leidinio pagrindinis tikslas yra padėti studentams (būsimiesiems verslo, reklamos ir transporto vadybininkams, turizmo ir viešbučių administratoriams, finansininkams, buhalteriams, programuotojams) ir visiems kitiems, norintiems įgyti būtiniausių valstybinės kalbos kultūros, profesinės kalbos žinių, taisyklingo kalbėjimo įgūdžių. Mokymo priemonė yra sudaryta pagal Vilniaus teisės ir verslo kolegijos Bendrojo lavinimo dalykų katedros dėstomos Kalbos kultūros ir specialybės kalbos programą.

 

politologija

Politologija

Justinas Braslauskas

Leidinys parengtas remiantis Lietuvos ir užsienio politologų bei filosofų straipsniais, leidiniais, taip pat kelerių metų dėstymo praktika aukštosiose mokyklose. Tai savotiška išleistų darbų ir straipsnių sintezė. Knygoje pateikiamos pagrindinės politologijos temos: politikos mokslo objektas ir politikos samprata; politikos tyrimo metodologija ir teoriniai požiūriai; pagrindinės politikos mokslo kategorijos ir teorinės kryptys; valstybė, jos genezė, tipologija, formos; valstybės ekonominė ir socialinė politika; politinė praktika ir politinės doktrinos; politiniai rėžimai; nacionalizmas, politinės sistemos ir jų tipologija; valstybinės valdžios institucijos ir politinis procesas; politinė kultūra ir politinė socializacija; politinės partijos ir partinės sistemos; tarptautinė politika; tarptautinė teisė.