• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Teisės teminiai šaltiniai

Google book Search (http://books.google.com/) – viso teksto knygos įvairiomis temomis. Dalis knygų gali būti pilnai neprieinamos, nėra dalies teksto ar puslapių.

Teisės žodynas (http://www.duhaime.org/LegalDictionary.aspx)

BookBoon.com (http://bookBoon.com/) – Laisvos prieigos vadovėliai, kelionių vadovai, verslo elektroninės knygos.

Elektroninių knygų direktorija – Elektroninių knygų direktorija yra nuolatos augantis laisvos prieigos knygų ir kitų dokumentų, randamų visame internete, katalogas. Dabar čia yra daugiau nei 4000 knygų.

Encyclopedia of the Orient

FreeOnlineBookStore.org – Daugiau nei 1000 viso teksto knygų įvairiomis temomi

Academic Search Complete (EBSCO) – Įvairių mokslo sričių žurnalai

Emerald Managemente  Journals Collection – moksliniai žurnalai.
(Leidinių sąrašas)

Taylor & Francis – tai įvairių mokslo sričių duomenų bazė. Galima prieiga prie žurnalų nuo 1997 metų. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas čia.

Global Academic Society Journal: Social Science Insight (http://scholararticles.net/journal/social_science_insight) -socialiniai mokslai. UAB „Globalios idėjos“ leidžiamas žurnalas

DART-Europe (DEEP) – elektroninių tezių registras, pateikiantis prieigą prie daugiau nei 200 000 visateksčių tezių ir disertacijų iš daugiau nei 300 įvairių Europos universitetų.

Open Jurist(http://openjurist.org/) – suteikia prieigą prie publikuotos su Jungtinių Amerikos Valstijų precedentine teise susijusios informacijos. Čia pateikiamos Jungtinių Valstijų Aukščiausiojo Teismo (nuo 1754 m.) ir Federalinio Apeliacinio Teismo (nuo 1880 m.) paskelbtos išvados.

Lietuvos advokatūra ( http://www.advoco.lt/?item=la) – žurnalas

Notariatas (http://www.notarurumai.lt/?item=newsp) – žurnalas

1918–1940 metų Lietuvos teisės aktų bazė

1918–1940 metų Lietuvos teisės aktų bazėje kaupiama ir saugoma teisinė ir su ja susijusi informacija. Šiuo metu čia pateikiami visi 1918 02 16–1925 03 31 dokumentai, publikuoti „Laikinosiose Vyriausybės žiniose“ (Nr. 1–37) ir „Valstybės žiniose“ (Nr. 38–186), Steigiamojo Seimo 1–100 posėdžių stenogramos. Iš viso – 1 886 dokumentai, iš kurių 434 įstatymai, 10 sutarčių.

EUR-Lex
Europos Sąjungos teisės portalas (informacija yra ir lietuvių kalba): sutartys, antriniai teisės aktai, Europos Teisingumo Teismo sprendimai, Europos Parlamento svarstomi klausimai ir pan.

Vartotojų naujienos (kuris?) – http://vartotojunaujienos.lt/content/view/full/2

LR Konstitucinio teismo internetinė svetainė: http://www.lrkt.lt/;

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo internetinė svetainė: http://www.lat.lt/default.aspx?item=home;

Bibliografinė Europos Sąjungos oficialiųjų dokumentų duomenų bazė

Lietuvos Respublikos Vyriausiojo administracinio teismo internetinė svetainė: http://www.lvat.lt/ ;

LR Teisingumo ministerijos internetinė svetainė: http://www.tm.lt/;

LR Seimo internetinė svetainė: www.lrs.lt (būtinai pasižiūrėkite įstatymų projektus!);

LR Prezidentūros internetinė svetainė:http://www.president.lt/lt/prezidento_institucija/lietuvos_respublikos_prezidentas.html;

LR Vyriausybės internetinė svetainė: http://www.lrvk.lt/lt/naujienos/;

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro internetinė svetainė: http://www.nplc.lt/centrov_naujienos.aspx;

Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijo sinternetinė svetainė: http://www.ird.lt/news.php;

Teisės instituto internetinė svetainė: http://www.teise.org/next.php?nr=59;

Teisinės informacijos portalas: http://www.teisingumas.lt/;

Lietuvos laisvosios rinkos instituto internetinė svetainė: http://www.lrinka.lt/.

Mokslinių tyrimų metodika