• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo centras

Kontaktai

 

Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo centro vadybininkė Kristina Šlekienė

Kab.: 505
Tel.: (8 ~ 5) 213 6688
El. p.: kristina.slekiene@ttvam.ltinternational@ttvam.lt

 

Tarptautinų ryšių ir projektų valdymo centro (TRPVC) veiklos tikslas – užtikrinti aukštosios mokyklos tarptautinę plėtrą bei projektinės veiklos plėtrą.

Pagrindinės TRPVC funkcijos yra plėtoti aukštosios mokyklos tarptautinį bendradarbiavimą bei projektinę veiklą. TRPVC nagrinėja aukštosios mokyklos tarptautinės plėtros poreikį, galimybes, kryptis ir formas, ypatingą dėmesį skirdamas studijų tarptautiškumo didinimui, užtikrina tarptautinio bendradarbiavimo tikslingumą, plėtoja santykius su užsienio auštosiomis mokyklomis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja auštąją mokyklą tarptautinėse struktūrose ir renginiuose, skleidžia informaciją apie tarptautinių asociacijų, kurių nare yra aukštoji mokykla, veiklą. TRPVC yra atsakingas už Mokymosi visą gyvenimą ERASMUS programos administravimą ir įgyvendinimą aukštojoje mokykloje, skatina studentų, dėstytojų ir akademinio personalo mobilumą. Centras nagrinėja aukštosios mokyklos projektinės veiklos poreikį ir galimybes, kuria projektų koncepcijas, rengia paraiškas bei administruoja projektus.

TTVAM yra 9 tarptautnių asociacijų narė, turi apie 80 užsienio aukštųjų mokyklų – partnerių 30 šalių, vykdo 10 tarptautinių ir nacionalinių projektų.