• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Nuotolinių studijų centras

Kontaktai

 

Virtualios mokymo aplinkos specialistė Lina Gorbunova

Kab.: 509
Mob.: (+370) 684 06769
El. p.: lina.gorbunova@ttvam.lt,  nuotolinis.mokymas@ttvam.lt

Pagrindinis TTVAM nuotolinių studijų centro veiklos tikslas – pasitelkus šiuolaikines informacines technologijas ir virtualią mokymosi aplinką užtikrinti šiuolaikiškas, lanksčias, studentų poreikius atitinkančias studijas.

TTVAM studijuoti nuotoliniu būdu gali ir Aukštosios mokyklos studentai, ir atvirųjų nuotolinių studijų klausytojai.

Nuotolinės studijos TTVAM studentams

Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje studijų procese intensyviai taikomas mišrus studijų būdas. Nuotoliniu ar iš dalies nuotoliniu būdu gali studijuoti ne tik ištęstinių, bet ir nuolatinių (dieninių bei vakarinių) studijų studentai.

Studijuojant pasirinktos programos dalykus nuotoliniu ar iš dalies nuotoliniu būdu ji savo apimtimi, turiniu, reikalavimais studentui niekuo nesiskiria nuo kitų studijų programų ir teikia tokias pačias kompetencijas, kaip ir tradicinės studijų programos, nes tai tik studijų organizavimo būdas (pagal tas pačias akredituotas studijų programas), o ne kažkokios kitokios studijų programos. Todėl įgyjamas diplomas yra lygiavertis – tiesiog būdas, kuriuo siekiama diplomo, yra kitoks.

Studijos nuotoliniu būdu ypač patrauklios tiems, kurie dėl asmeninio gyvenimo aplinkybių ar finansinių sumetimų neturi sąlygų išvykti iš savo gyvenamosios vietos, ilgam atsitraukti nuo šeimos, studijų laikotarpiui palikti darbo ir vykti studijuoti į Vilnių. Studijuojant iš dalies nuotoliniu būdu į aukštąją mokyklą galima atvykti tik kelis kartus per semestrą ar net dar rečiau, o visos studijos organizuojamos internetu virtualioje studijų aplinkoje TTVAM MOODLE. Tai, visų pirma, leidžia sutaupyti kelionės ir pragyvenimo Vilniuje kaštus, bet, svarbiausia, leidžia nešvaistyti savo laiko kelionėms ir neatitrūkti nuo šeimos, derinti su darbu.

Kiekvienam studijų dalykui ir kiekvienai studentų grupei sukuriama atskira virtuali mokymosi erdvė, kurioje studentai randa visą pagrindinę studijų dalyko mokomąją medžiagą, užduotis, informaciją apie studijas, automatizuotus savitikros testus ir kitą studijoms reikalingą medžiagą elektroniniu formatu (priklausomai nuo studijų dalyko specifikos tai gali būti paskaitų vaizdo įrašai, vaizdo ir garso įrašai, nuorodos į pačius įvairiausius internetinius šaltinius ir pan.). Taip pat šioje virtualioje dalyko mokymosi erdvėje studentams internetu pateikiamos ir priimamos tarpinių atsiskaitymų užduotys, jie gali per nuotolį bendrauti su dėstytoju, administratoriais ir tą patį studijų dalyką studijuojančiais tos pačios grupės studentais.

Visi studentai ir dėstytojai prie virtualioje mokymosi aplinkoje patalpintų savo studijų programos dalykų mokomosios medžiagos prisijungia naudodami asmeninius prisijungimo vardus ir slaptažodžius.

Studijos atvirųjų nuotolinių studijų klausytojams – studijuokite kitaip!

Organizuojame atvirąsias nuotolines studijas laisviesiems klausytojams ir siūlome studijuoti atskirus studijų programų dalykus (plačiau žiūrėkite čia) arba rinktis kvalifikacijos tobulinimo kursus (plačiau žiūrėkite čia).

Į atvirąsias nuotolines studijas ir kvalifikacijos tobulinimo kursus galima užsiregistruoti internetu. Registracija pradedama dvi savaitės iki semestro pradžios. Studijos organizuojamos rudens ir pavasario semestrais. Galima rinktis studijas ir kvalifikacijos tobulinimo kursus lietuvių kalba (registruotis čia).