• Informacija apie studijas +370 700 77770
 • Tel. +370 5 212 95 90
 • Svetainės struktūra
 • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Kokybės centras

Kontaktai

Kokybės centro vadovės pavaduotoja Laima Petrulionienė

Kab.: 513
Mob.: +370 683 12414
El. p.: laima.petrulioniene@ttvam.lt

 

Kokybės centro tikslas – koordinuoti kokybės vadybos sistemos kūrimo ir plėtotės procesą Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje.

Pagrindinis uždavinys – rengti ir plėtoti studijų kokybės užtikrinimo organizacines formas, metodus, procedūras ir priemones institucijai ir studijų programai.

Funkcijos:

 • Vykdo vidinės studijų kokybės, vertinimo sistemos veiklos koordinavimą;
 • Konsultuoja galiojančių įstatymų ir potvarkių studijų organizavimo ir kokybės klausimais;
 • Konsultuoja padalinius, atliekančius studijų programų savianalizę;
 • Koordinuoja studijų programų teikimą registruoti ir akredituoti;
 • Dalyvauja rengiant ir tobulinant studijų reglamentavimą;
 • Koordinuoja ir prižiūri informacinės sistemos posistemes, susijusias su studijų programomis;
 • Organizuoja pedagoginio darbo apimčių fakultetuose planavimą;
 • Rengia studijų grafikus bei paskaitų tvarkaraščius.