• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Vizualinės komunikacijos studijų programos vertinimas

TTVAM rengiamasi Vizualinės komunikacijos studijų programos vertinimui

2013 m. rugsėjo 4 d., Vilnius. Vadovaujantis Vykdomų studijų programų vertinimo metodika, 2012-2013 mokslo metais buvo atlikta TTVAM vykdomos Vizualinės komunikacijos studijų programos savianalizė (joje aktyviai dalyvavo visi TTVAM bendruomenės nariai), parengta jos suvestinė. Ši suvestinė 2013 m. birželio 30 d. buvo įteikta SKVC.

2013 m. spalio 16 d. mūsų aukštojoje mokykloje viešės SKVC sudaryta išorinių ekspertų grupė. Ji, pagal numatytą darbotvarkę, vizito metu susitiks su tikslinėmis grupėmis: aukštosios mokyklos administracija, programos savianalizės rengėjais, programos dėstytojais, studentais, darbdaviais. Taip pat vizito metu ekspertai susipažins su programos įgyvendinimui skirta materialiąja baze, studentų kursiniais darbais, egzaminų medžiaga ir kitais dokumentais.

TTVAM vykdoma Vizualinės komunikacijos studijų programos savianalizė

2013 m. kovo 1 d., Vilnius. Vadovaujantis Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-01-162 patvirtinta Vykdomų studijų programų vertinimo metodika, šiuo metu atliekama TTVAM vykdomos Vizualinės komunikacijos studijų programos savianalizė (joje aktyviai dalyvauja visi TTVAM bendruomenės nariai), rengiama jos suvestinė. Ši suvestinė iki 2013 m. rugsėjo 1 d. turi būti pateikta Studijų kokybės vertinimo centrui.

 

Kontaktinis asmuo:

valdas-kazlauskas katedros vedėjas doc. Valdas Kazlauskas

 

Kab.: 406
Mob.: +370 620 35482
El. p.: valdas.kazlauskas@ttvam.lt