• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Tarptautinio verslo teisės studijų programos vertinimas

Tarptautinio verslo teisės  studijų programa vertinama teigiamai

2013 m. balandžio 10  d., Vilnius. Balandžio 8  d. gauta Studijų kokybės vertinimo centro pažyma „Dėl vykdomų studijų programų išorinio įvertinimo“. Joje pranešama, kad Studijų kokybės vertinimo centras, atsižvelgdamas į ekspertų parengtas Tarptautinio verslo teisės  studijų programos vertinimo išvadas, priėmė sprendimą studijų programą vertinti teigiamai. Tarptautinio verslo teisės  studijų programa akredituotina 6 metams.

TTVAM vyksta Tarptautinio verslo teisės studijų programos vertinimas

2012 m. lapkričio 28 d., Vilnius. Vadovaujantis Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-01-162 patvirtinta Vykdomų studijų programų vertinimo metodika, 2011-2012 mokslo metais buvo atlikta TTVAM vykdomos Tarptautinio verslo teisės studijų programos savianalizė (joje aktyviai dalyvavo visi TTVAM bendruomenės nariai), parengta jos suvestinė. Ši suvestinė 2012 m. spalio 30 d. pateikta Studijų kokybės vertinimo centrui.

2012 m. gruodžio 18 d. mūsų aukštojoje mokykloje viešės Studijų kokybės vertinimo centro sudaryta išorinių ekspertų grupė. Ji, pagal numatytą darbotvarkę, vizito metu susitiks su tikslinėmis grupėmis: aukštosios mokyklos administracija, programos savianalizės rengėjais, programos dėstytojais, studentais, darbdaviais. Taip pat vizito metu ekspertai susipažins su programos įgyvendinimui skirta materialiąja baze, studentų kursiniais, baigiamaisiais darbais, egzaminų medžiaga ir kitais dokumentais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, vykdomos studijų programos vertinamos pagal 6 vertinamąsias sritis – programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai, programos sandara, personalas, materialieji ištekliai, studijų eiga ir jos vertinimas, programos vadyba. Kiekviena iš vertinamųjų sričių įvertinama keturių balų skalėje. Atsižvelgiant į kiekvienos srities įvertinimą bei bendrą balų sumą, įvertintos studijų programos akredituojamos vadovaujantis Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu.

Mokslo ir studijų įstatymu nustatyta, kad aukštosiose mokyklose gali būti vykdomos tik akredituotos studijų programos, kurios akredituojamos ne ilgesniam kaip 6 metų laikotarpiui.

 

Kontaktinis asmuo:

valdas Finansų katedros vedėjas

doc. Valdas Kazlauskas

 

Kab.: 406
Mob.: +370 620 35482
El. p.: valdas.kazlauskas@ttvam.lt