• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Logistikos ir ekspedijavimo studijų programos vertinimas

TTVAM rengiamasi Logistikos studijų programos vertinimui

2013 m. balandžio 4 d., Vilnius. Vadovaujantis Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-01-162 patvirtinta Vykdomų studijų programų vertinimo metodika, 2012-2013 mokslo metais buvo atlikta TTVAM vykdomos Logistikos studijų programos savianalizė (joje aktyviai dalyvavo visi TTVAM bendruomenės nariai), parengta jos suvestinė. Ši suvestinė 2013 m. vasario 28 d. buvo įteikta Studijų kokybės vertinimo centrui.

2013 m. gegužės 2 d. mūsų aukštojoje mokykloje viešės Studijų kokybės vertinimo centro sudaryta išorinių ekspertų grupė. Ji, pagal numatytą darbotvarkę, vizito metu susitiks su tikslinėmis grupėmis: aukštosios mokyklos administracija, programos savianalizės rengėjais, programos dėstytojais, studentais, darbdaviais. Taip pat vizito metu ekspertai susipažins su programos įgyvendinimui skirta materialiąja baze, studentų kursiniais, baigiamaisiais darbais, egzaminų medžiaga ir kitais dokumentais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, vykdomos studijų programos vertinamos pagal 6 vertinamąsias sritis – programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai, programos sandara, personalas, materialieji ištekliai, studijų eiga ir jos vertinimas, programos vadyba. Kiekviena iš vertinamųjų sričių įvertinama keturių balų skalėje. Atsižvelgiant į kiekvienos srities įvertinimą bei bendrą balų sumą, įvertintos studijų programos akredituojamos vadovaujantis Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu.

Mokslo ir studijų įstatymu nustatyta, kad aukštosiose mokyklose gali būti vykdomos tik akredituotos studijų programos, kurios akredituojamos ne ilgesniam kaip 6 metų laikotarpiui.

TTVAM vykdoma Logistikos ir ekspedijavimo studijų programos savianalizė

2013 m. sausio 2., Vilnius. Vadovaujantis Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-01-162 patvirtinta Vykdomų studijų programų vertinimo metodika, šiuo metu atliekama TTVAM vykdomos Logistikos ir ekspedijavimo studijų programos savianalizė (joje aktyviai dalyvauja visi TTVAM bendruomenės nariai), rengiama jos suvestinė. Ši suvestinė 2013 m. kovo 1 d. turi būti pateikta Studijų kokybės vertinimo centrui.

Kontaktinis asmuo:

Rolandas-Vitkunas  

Logistikos vadybos katedros vedėjas

Prof. dr. Rolandas Vitkūnas

 

Kab.: 408
Mob.: +370 673 72928
El. p.: rolandas.vitkunas@ttvam.lt