• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Finansų studijų programos vertinimas

Finansų studijų programa akredituotina 6 metams

2013 m. rugsėjo 4 d., Vilnius. Rugsėjo 3 d. gauta Studijų kokybės vertinimo centro pažyma „Dėl vykdomų studijų programų išorinio įvertinimo“. Joje pranešama, kad Studijų kokybės vertinimo centras, atsižvelgdamas į ekspertų parengtas Finansų studijų programos vertinimo išvadas, priėmė sprendimą studijų programą vertinti teigiamai. Finansų studijų programa akredituotina 6 metams.

TTVAM lankėsi Finansų studijų programą vertinę ekspertai

2013 m. balandžio 10  d., Vilnius. 2013 m. balandžio 9 d. TTVAM viešėjo Studijų kokybės vertinimo centro sudaryta išorinių ekspertų grupė. Ji pagal numatytą darbotvarkę vizito metu susitiko su tikslinėmis grupėmis: aukštosios mokyklos administracija, programos savianalizės rengėjais, programos dėstytojais, studentais, darbdaviais. Taip pat vizito metu ekspertai susipažino su programos įgyvendinimui skirta materialiąja baze, studentų egzaminų medžiaga ir kitais dokumentais. Šiuo metu išoriniai ekspertai rengia Finansų studijų programos vertinimo išvadą.

TTVAM rengiamasi Tarptautinių finansų studijų programos vertinimui

2012 m. vasario 12 d., Vilnius. Vadovaujantis Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-01-162 patvirtinta Vykdomų studijų programų vertinimo metodika, 2012-2013 mokslo metais buvo atlikta TTVAM vykdomos Finansų studijų programos savianalizė (joje aktyviai dalyvavo visi TTVAM bendruomenės nariai), parengta jos suvestinė. Ši suvestinė 2013 m. vasario 1 d. buvo įteikta Studijų kokybės vertinimo centrui.

2013 m. balandžio 9 d. mūsų aukštojoje mokykloje viešės Studijų kokybės vertinimo centro sudaryta išorinių ekspertų grupė. Ji, pagal numatytą darbotvarkę, vizito metu susitiks su tikslinėmis grupėmis: aukštosios mokyklos administracija, programos savianalizės rengėjais, programos dėstytojais, studentais, darbdaviais. Taip pat vizito metu ekspertai susipažins su programos įgyvendinimui skirta materialiąja baze, studentų kursiniais, baigiamaisiais darbais, egzaminų medžiaga ir kitais dokumentais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, vykdomos studijų programos vertinamos pagal 6 vertinamąsias sritis – programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai, programos sandara, personalas, materialieji ištekliai, studijų eiga ir jos vertinimas, programos vadyba. Kiekviena iš vertinamųjų sričių įvertinama keturių balų skalėje. Atsižvelgiant į kiekvienos srities įvertinimą bei bendrą balų sumą, įvertintos studijų programos akredituojamos vadovaujantis Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu.

Mokslo ir studijų įstatymu nustatyta, kad aukštosiose mokyklose gali būti vykdomos tik akredituotos studijų programos, kurios akredituojamos ne ilgesniam kaip 6 metų laikotarpiui.

Kontaktinis asmuo: