• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Kokybė

 

Siekdama užtikrinti studentų, jų tėvų ir darbdavių lūkesčių bei teisės aktų reikalavimų tenkinimą Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 2006 m. sukūrė ir įdiegė vidinės studijų kokybės vadybos sistemą, kuri po išorės auditorių atlikto TTVAM vadybos sistemos audito buvo sertifikuota, kaip atitinkanti tarptautinio ISO 9001 standarto reikalavimus. TTVAM įsipareigojimas kokybei, nuolatinis tobulėjimas, suinteresuotųjų šalių lūkesčių patenkinimas ir darbuotojų ugdymas lieka kertiniais TTVAM vidinės studijų kokybės vadybos principais, tai patvirtina ir 2009 m. bei 2012 m. išorės auditorių atliktų sertifikato atnaujinimo auditų išvados, kuriose teigiama, kad TTVAM prižiūri ir tobulina vadybos sistemą ir demonstruoja gebėjimą pasiekti paslaugų reikalavimų atitiktį, todėl rekomenduojama pratęsti kokybės vadybos sistemos sertifikavimo galiojimą.

TTVAM tobulindama vadybos sistemą siekė integruoti Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires bei tarptautinio socialinės atsakomybės ISO 26000 standarto gaires.

Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatų ir gairių perkėlimas į TTVAM kokybės vadybos sistemą sąlygojo vadovybės dėmesio sutelkimą į procesus, susijusius su darbuotojų, ypač dėstytojų, atranka, ugdymu, skatinimu, studijų programų rengimu ir priežiūra, studentų pasiekimų vertinimu, išteklių, reikalingų studijų programoms vykdyti, valdymu, TTVAM veiklos stebėsena, analize ir informacijos sklaida.

Socialinės atsakomybės standarto gairių integravimas – tęstinis procesas, kuriuo TTVAM seikia padidinti teikiamą naudą visuomenei plačiąja prasme, suderinti įvairių suinteresuotųjų šalių pagrįstus lūkesčius. TTVAM, būdama asmens ugdymo institucija, siekia perduoti tvarios plėtros principus savo studentams – ateities lyderiams. Siekiama užtikrinti ne tik minimalų, įstatymais reikalaujamą, sąžiningos konkurencijos ir etiškos darbdavystės lygį, bet vadovautis geriausia nacionaline ir tarptautine praktika užtikrinant darbuotojų teises, verslo etiką. Taip pat siekiama aktyviai dalyvauti bendruomenės veikloje ir prisidėti prie jos gerbūvio kūrimo.